Image


Cjeloviti Razvojni Program
Cjeloviti razvojni program predskolskog odgoja i obrazovanja utvrduje obim i sadrzaj odgojno-obrazovnog rada, metodologiju, didakticko-metodicke upute za odgajatelje. Cjeloviti razvojni program obuhvata program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zastite, ishrane i socijalne zastite djece predskolske dobi i to:
a) za djecu od 6 mjeseci do 3 godine starosti
b) za djecu od 3 do 6 godina starosti
Program njege i odgoja djece do 3 godine starosti
Nas temeljni zadatak odgoja djece ranog uzrasta je ocuvanje, podrzavanje i oplemenjivanje spontanog izraza djeteta u odnosu na okolinu i postivanje njegove individualne osobnosti u otkrivanju svijeta i razvoju.

Zdravstvenu njegu djece do 3 godine realiziraju medicinske sestre, a u odgojne procese postupno se uvode i odgajatelji ovisno o mogucnosti, kako predvida i znanstvena i zakonska regulativa. Temeljni zadaci su: ocuvanje i unapredivanje zdravlja djece (kroz aktivnosti preventivno-zdravstvene zastite), njegovanje podsticanje oplemenjivanje spontanog razvoja individualnih potreba djeteta, stvaranje povoljne socijalno-emotivne klime i strukturiranje odgojne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviranje djeteta. U procesu adaptacije je posebno vazan period u procesu prilagodavanja djeteta na novu sredinu i iz tog razloga treba pazljivo planirati aktivnosti koje djetetu omogucuju laksi boravak u grupi.
Program odgojno-obrazovnog rada za djecu od 3 do 6 godina
 
  1. U cjelodnevnom boravku prioritetni zadaci odgojno-obrazovnog rada sa djecom od 3 do 6 godina su: stvaranje povoljne sredine za ucenje i razvoj, bogacenje i podsticanje djecjeg rada, razvoj i napredovanje kroz socijalni, emocionalni, tjelesni i intelektualni razvoj, pracenje i razvojnih individualnih karakteristika, ostvarivanje sto bolje saradnje na razlicitim planovima odgajatelj-dijete, odgajatelj-odgajatelj, dijete-dijete, odgajatelj-roditelj, odgajatelj-sire okruzenje.

    Programske osnove za rad sa djecom od 3 do 6 godina, podrazumijevaju da odgajatelji u planiranju izdvoje ciljeve, rukovodeci se nacelima rada, sagledavajuci temeljnu funkciju i ulogu predskolskih ustanova, imajuci u vidu ko sve i kako moze da bude dio odgojno-obrazovnog procesa (suradnja) i vodeci racuna o djetetu i njegovom okruzenju.